Yönetim Kurulu

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yönetim Kurulu

Başkan Dr. Cüneyt Temiz
2. Başkan Dr. Serkan Şimşek
Sekreter Dr. Kudret Türeyen
Üye Dr. Ali Dalgıç
Üye Dr. Mesut Yılmaz
Üye Dr. Serdar Işık
Üye Dr. Ahmet Dağtekin