Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ömer Hakan Emmez Başkan
Doç. Dr. Semra Işık 2. Başkan
Prof. Dr. Gökmen Kahiloğulları Sekreter
Prof. Dr. Hüseyin Hayri Kertmen Muhasip
Prof. Dr. İlker Solmaz Veznedar
Doç. Dr. Oğuz Baran Üye
Doç. Dr. Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Üye
Doç. Dr. Ahmet İlkay Işıkay Üye
Prof. Dr. Tevfik Yılmaz Üye
Uz. Dr. Ali Fatih Ramazanoğlu Üye

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Gurubu Yönetim Kurulu

Başkan
Erdal Coşkun

Üyeler
Ahmet Öğrenci
Murtaza Çakır
Ertuğrul Çakır
Zühtü Özbek
Kıvanç Semih Olguner
Sedat Çağlı

Moderatör

Prof. Dr. Mehmet Zileli

Danışma Kurulu

Ömer Akçalı
Haluk Berk
Şeref Doğan
Kemal Koç
Erkan Kaptanoğlu
Cumhur Kılınçer
Sait Naderi
Ender Ofluoğlu
Ali Fahir Özer
Hasan Kamil Sucu
Alparslan Şenel
Serkan Şimşek
Onur Yaman